Juttu

|

Luottamus

Seukkalassa jokainen tulee kohdatuksi

Päihdekuntoutuskoti Seukkalalla on pitkä historia ja kokemus päihdeongelmasta ja siitä toipumisesta. Kohtaamisella ja hyväksytyksi tulemisella on edelleen iso merkitys kuntoutujalle, se ei ole vuosien saatossa muuttunut mihinkään.

35 vuotta sitten saattoi tulla mies reppu selässä portin pieleen kyselemään paikkaa päihdekuntoutukseen, useimmiten hän pääsi suoraan sisään, sai vertaistuellista kuntoutusta ja teki kiinteistön töitä. Kohtaamisella ja hyväksytyksi tulemisella oli tuolloin jo iso merkitys. Mies jäi taloon, sai ruuan ja tupakkatopan ja saattoi viipyä talossa jopa muutaman vuoden.

Nykyisin päihdekuntoutukseen tullaan pääosin viranomaisten kautta ja ollaan sen aikaa, kun maksava taho maksaa, useimmiten aivan liian vähän aikaa. Nykyisin voi myös joutua jonottamaan paikkaa. Tänä päivänä tulija ei ole välttämättä mies ja hänellä on todennäköisesti käytössä muutakin kuin alkoholia tai hänellä voi olla kokonaan joku muu riippuvuuden aiheuttama ongelma kuin päihde.

Päällimmäisenä asiana on päihdekuntoutujan kohtaaminen omana, arvokkaana itsenään

Seukkalan arvoihin kuuluu hyväksyä jokainen ihminen sellaisena kuin hän on, kaikkien niiden asioiden kanssa, joita hänen elämässään on tapahtunut. Tavoitteena on auttaa häntä myös itse hyväksymään itse itsensä ja tunnistamaan ne asiat, joihin tarvitaan apua ja muutosta. Päihdekuntoutujat kokevat Seukkalassa olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi.

Yhtä ainoaa oikeata tapaa päihdeongelmasta toipumiseen ei ole vielä keksitty. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen kokonaisuus eikä löydy kahta samanlaista, siksi ei ole yhtä oikeaa tapaa toipua myöskään päihdeongelmasta. Siihen vaikuttaa moni asia, mutta kohtaamisella ja itsensä hyväksymisellä pääsee jo pitkälle.

Usein päihdeongelmaisilla on vaikeuksia toimia viranomaisten kanssa ja auktoriteetit tuovat pelkoa ja ahdistusta. Tällöin ihmisen on hankala keskustella ns. virkamiehen kanssa. Seukkalassa olemista helpottaa se, kun kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja yhtä arvokkaita, kukaan ei johda ylhäältä päin. Päihdekuntoutujan on helpompi oppia luottamaan ihmisiin ja ammattilaisiin.

Tilavassa huoneessa puisen pöydän ympärillä sekä seinän vierusteoilla seitsemän eri-ikäistä ihmistä, sekä naisia että miehiä.

”Jos ei anneta vastuuta ja luoteta, kuinka voi tuntea itsensä luottamuksen arvoiseksi ja arvokkaaksi?”*

Yksi iso asia Seukkalassa on juuri se, että kuntoutujaan luotetaan. Ympäristö on vapaa, ei ole laitosmaisia vankilamaisia seiniä ja kuntoutujalle annetaan vastuuta heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Ympäristöllä ja eläimillä on iso merkitys toipumisessa

Eräs päihdekuntoutuja istui päivisin lammasaitauksessa ja jutteli lampaille. Hän purki pahan olonsa päivittäin lampaille ja se helpotti hänen oloaan. Joku toinen juttelee koiralle, joku puhuu metsälle ja joku toinen juttelee Jumalan kanssa. Ohjaajienkin kanssa on mahdollista puhua – mikä kenellekin tuntuu luontevimmilta. Eläinten hoitamisella on myös merkitystä kuntoutuksen kannalta.

Seukkalan vahvuuksiin kuuluu luonnonläheisyys ja kiireetön tunnelma, jossa on helppo pysähtyä ja keskittyä itseensä. Päihdekuntoutujat ovat kertoneet kokevansa olonsa hyväksytyksi.

Vasemmalla kumartuneena hymyilevä nainen, joka katsoo keskellä ja oikealla neljää isoa ruohoa syövää lammasta. Taustalla on metsikköä.

”Kuin olisin tullut mummolaan, tuli heti turvallinen olo, koska ilmapiiri oli välitön ja rauhallinen.”*

Itselleen anteeksi antamisen taito

Usein päihdeongelmaisen hoidossa tai monessa muussakin kuntoutuksessa jää ihmisen sisin hoitamatta, mikä on kuitenkin kaiken lähtökohta. Päihdeongelmaa on hankala hoitaa lääketieteellisesti, mutta kun ihminen saa sisäisen rauhan, hänen olonsa helpottaa monessa asiassa. Moni on sanonut, että Seukkalassa on tilaa hengittää, pystyy rauhoittumaan ja keskittymään itseensä.

”Toipuminen lähti siitä, kun löysin rauhan ja samalla itseni. Itseni löytämisessä auttoi vertaistuki ja se, että löysin merkityksellisyyttä eri asioille.”*

Kuntoutujista voi myös huomata ilon ja kiitollisuuden tunteiden heräämisen, kun hengellinen tyhjiö on täyttynyt. Usein päihdekuntoutuja kokevat syyllisyyttä ja häpeää entisestä elämästään ja itsestään. Yksi isoimpia asioita kuntoutuksessa onkin antaa itselleen anteeksi.

”Hengellisyyden löytyminen oli kulmakivi toipumisessa ja sen myötä muut palikat loksahtivat paikoilleen. Olen arvokas ihminen ja enkä ole enää yksin, minulla on 24/7 Jeesus tukihenkilönä.”*

Tiimissä on turvallista harjoitella arjen taitoja

Vuosien aikana Seukkalan raamit ja rakenteet ovat hioutuneet sekä niitä kehitetään koko ajan. Ryhmät ja toiminta ovat saaneet rinnalleen erilaisia tiimejä, joissa jokainen kantaa oman kortensa kekoon. Esimerkiksi eläintenhoitotiimiin kuuluu eläimistä huolehtimista, rakennustiimiin kuuluu kiinteistöjen kunnossapitoa jne. Tiimit toimivat osana yhteisöä, ja niissä on turvallista harjoitella arjen taitoja ja yhdessä tekemistä sekä kokea vertaisuutta.

Seukkalan päihdekuntoutujien keskeyttämisprosessi on pieni. Kuntoutusjaksot ovat pääosin kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Ne, jotka saavat olla pidempään, toipuvat paremmin. Kuukauden jaksolla ei vielä opita itseään tuntemaan.

Maa on aina vahvempi jalkojen alla, mitä kauemmin on päihteetöntä elämää takana.

*Sitaatit ovat Seukkalan päihdekuntoutujilta.

Seukkalan yhteisö on kuin iso perhe

Väentupa Ry:n Päihdekuntoutuskoti Seukkala on perustettu vuonna 1986, ja työn sydämessä on alusta asti ollut päihdekuntoutujien hoidollinen ja toiminnallinen tukeminen. Seukkala sijaitsee Laukaassa, pienessä maaseutukylässä luonnon läheisyydessä.

Toiminnan perustana ovat kristilliset arvot ja yhteisökuntoutuksen periaatteet. Seukkalan yhteisö on ikään kuin iso perhe, jossa on mahdollisuus toipua ja kasvaa kantamaan vastuuta omasta elämästään ja valinnoistaan. Seukkala on 10-paikkainen pieni yksikkö, jossa jokainen tulee kohdatuksi. Seukkalaan saa ottaa myös lemmikin mukaan.

Seukkalassa on tietyt rakenteet, joihin kuuluu riippuvuusryhmät, omahoitajakeskustelut, ympäristö, luontolähtöinen Green Care ‑toiminta, vertaistuki, liikunta, hengellisyys ym. Päihdeongelmasta toipuminen on hyvin yksilöllistä, mikä auttaa kenellekin, siksi eri vaihtoehtoja tulee olla.

Keski-ikäinen, punertavatukkainen nainen, hymyilee, aurinkolasit päälaella.

Rita Lepikko

Rita Lepikko on Väentupa ry:n toiminnanjohtaja ja Sininauhaliiton puheenjohtaja, joka pysyy vireänä pyöräilemällä uusissa maisemissa.

Millaista on muissa päihdekuntoutuspaikoissa?

Vasemmalla pöydällä krysanteemikimppu. Oikealla pöydän ääressä istuu vakava mies, joka katsoo eteenpäin kohti valoisaa ikkunaa.

Juttu

"Mulla on puhdas pöytä ja voin katsoa ihan uusin silmin eteenpäin"

Lue artikkeli
Vasemmalla pöydällä krysanteemikimppu. Oikealla pöydän ääressä istuu vakava mies, joka katsoo eteenpäin kohti valoisaa ikkunaa.

Juttu

"Mulla on puhdas pöytä ja voin katsoa ihan uusin silmin eteenpäin"

Lue artikkeli
Etualalla käsintehty puinen tienviitta, jossa lukee Kan-koti. Taka-alalla kaksi ja puolikerroksinen harjakattoinen puutalo.

Juttu

Päihdeohjaaja on kuntoutuvan ihmisen peili

Lue artikkeli
Etualalla käsintehty puinen tienviitta, jossa lukee Kan-koti. Taka-alalla kaksi ja puolikerroksinen harjakattoinen puutalo.

Juttu

Päihdeohjaaja on kuntoutuvan ihmisen peili

Lue artikkeli