Matalan pöydän ääressä istuu kolme ihmistä, kaksi vasemmalla ja yksi oikealla. On myös kolme tyhjää tuolia.

Juttu

|

Luottamus

Vertaisuuden ainutlaatuinen voima rahapeliongelmasta toipumisessa

”Tiltti on ainoa paikka, jossa tunnen kuuluvani joukkoon”, totesi eräs kävijämme. Meillä Tieto- ja tukipiste Tiltissä jokainen kävijä, oli hän sitten pelaaja tai läheinen, toimii vertaisena toisille. Ajattelemme, että käydessään meillä kävijä on aina vertaistukea antava ja saava osapuoli. Tiltissä työntekijät ja vertaiset kulkevat rinnakkain, ja tärkeä osa toimintaamme on vertaistuki ja kaikille avoin vertaisryhmätoiminta.

Mitä kaikkea vertaistuki ja vertaisuus sitten on, ja miten se auttaa rahapeliongelmasta toipumisessa? Esimerkiksi vertaistukiryhmä GA (Gamblers Anonymous, Nimettömät pelurit) auttaa monenlaisten mekanismien kautta. Yksi ihmisen perustarpeista on kuulua johonkin joukkoon ja olla yhteydessä muihin ihmisiin. Tämä tarve nousee esiin erityisesti suurissa elämänmuutoksissa.

Haitallinen rahapelaaminen saattaa olla oire siitä, että pelaaja ei koe yhteyttä muihin ja tuntee jäävänsä ulkopuolelle. Tutkimukset viittaavat siihen, että GA-ryhmässä käyminen auttaa vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja näin vähentämään pelihaluja, lisää pelaajan ja hänen läheistensä ymmärrystä toisiaan kohtaan sekä siihen, että erityisesti muiden pelaajien auttaminen vertaistukiryhmässä auttaa pelaajan omaa toipumista.

Vertaisuuden hyödyistä etenkin rahapeliongelmasta toipumisessa on kuitenkin tehty valitettavan vähän tutkimusta. Käytännön työssämme rahapelaajien ja heidän läheistensä kanssa näemme kuitenkin jatkuvasti vertaisuuden ainutlaatuisen voiman.

Taustalla on roll-up, jossa on Kokemuksia peliongelmista -tekstejä kuvassa, jossa on iso puu. Etualalla kuvaa katselee mies, jolla on ulkotakki päällä.

”Helpompi puhua, kun on saman ongelman jakajia. Tiedon saaminen helpottaa asian käsittelyä.”

Tiltin kävijä

Monien ensikävijöidemme on vaikea ymmärtää, miten juuri he ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen liiallisen rahapelaamisen myötä. Häpeän tunne on valtava! Kävijämme eivät välttämättä ole pystyneet puhumaan tilanteestaan ja tunteistaan kenellekään. Useimmat ensikävijämme ovat kriisissä ja työntekijöinä tarjoamme ensimmäisellä kerralla tukea ja kuuntelevaa korvaa. Meillä on paljon tietoa rahapelaamisesta aiheutuvista haitoista ja toisaalta myös niistä toipumisesta.

Toimimme myös välillisenä vertaistukena. Ymmärrämme pelaajien kokemuksia aiemmin kuulemiemme tarinoiden kautta. Jokaisen pelaajan tai läheisen tilanne on yksilöllinen, mutta etenkin rahapelaamisesta koituneissa haitoissa on paljon samanlaisia piirteitä. Välitämme ensikävijöillemme muiden pelaajien kokemuksia ja ennen kaikkea tietoa siitä, että Tilttiin ensikertaa tuleva ei ole ainoa samankaltaisessa tilanteessa oleva. Pyrimme madaltamaan kynnystä osallistua toimintaamme, koska olemme todenneet – ja kävijäkyselyt ovat tämän vahvistaneet! –, että vertaistuki todella auttaa toipumaan.

Vertaisuus on läpileikkaava voima

Tiltissä vertaisuuden merkitys kiteytyy kenties parhaiten vertaisrinkiin. Ringistä saattaa olla vääristyneitä käsityksiä, ja mielikuvat kumpuavatkin usein amerikkalaisista tv- ja suoratoistosarjoista. Vertaisrinkiin tuleminen jännittää, mutta rohkaisemme kävijöitä kuitenkin kokeilemaan. Kävijät kertovat, että erityisesti muille puhuminen tuntuu ensimmäisellä kerralla jännittävältä. Useimmat ovat salailleet pelaamistaan vuosikausia ja heidän on vaikea kuvitella, että moni muukin on tehnyt samoin. Lisäksi muista pelaajista saattaa olla ennakkoluuloja.

Totta onkin, että haitallinen rahapelaaminen koskettaa monenlaisia ihmisiä: meillä käy työelämässä olevia, työttömiä, perheellisiä ja perheettömiä. Rahapelaaminen ei näy kenestäkään ulospäin. Kävijöidemme elämäntilanteet ovat erilaisia, mutta jo viimeistään toisella kerralla kävijät useimmiten huomaavat, että heillä on paljon yhteistä.

Matalan pöydän ääressä istuu kolme ihmistä, kaksi vasemmalla ja yksi oikealla. On myös kolme tyhjää tuolia.

”Voi olla luomassa toivoa heille, jotka vielä kamppailevat haittojen kanssa.”

Tiltin kävijä

Parhaimmillaan vertaisrinki antaa kokemuksen kuulumisesta joukkoon ja luo toivoa toipumisen mahdollisuudesta. Kävijämme kertovat saavansa ringistä konkreettisia vinkkejä muilta, ja joillekin ringissä käyminen on ainut tapa olla pelaamatta. Ringissä ei tuomita, ja vertaiset kannattelevat myös vaikeina hetkinä. Jokainen ringissä istuja tietää, kuinka mutkitteleva toipumispolku usein on. Vertaisrinki on monille ainoa paikka, jossa voi kertoa todelliset ajatuksensa ja tietää tulevansa ymmärretyksi.

Jotkut kävijämme tulevat vielä pitkienkin aikojen jälkeen rinkiin hakemaan vahvistusta toipumiseensa tai kertomaan kokemuksiaan uudenlaisesta elämästä, jota pelaaminen ei hallitse. Kävijät kertovat, kuinka haluavat auttaa ja kannustaa muita, olla esimerkkeinä, että pelaaminen on mahdollista lopettaa.

Luottamuksellisuus ohjaa kaikkea toimintaamme

Kokemuksien jakaminen ja vertaisuuden syntyminen vaatii kuitenkin luottamusta, eikä se yleensä tapahdu hetkessä. Rakennamme luottamusta ensikäynniltä asti. Parhaimmillaan luottamus kantaa pitkälle ja auttaa myös vertaisuuden kokemisessa. Vertaisuus ei kuitenkaan ole vain omien kokemuksien jakamista, vaan joskus pelkkä tieto siitä, että ei ole ainoa, riittää. Vaikka ei haluaisi tai pystyisi jakamaan kokemaansa sanoin, voi silti istua yhteisessä ringissä ja kokea yhteyttä muihin.

Vertaisringissä saa olla myös hiljaa ja vain kuunnella muita. Läsnäolo on tärkeintä ja voi tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vertaisrinki on yksi suosituimmista toiminnoista. Marraskuun 2023 alkupuolella vertaisrinkiin oli tehty vuoden alusta alkaen 389 käyntikertaa ja käyntikerrat ovat hienoisessa nousussa verrattuna vuoteen 2022.

Ruudullisella pöytäliinalla on akryylivärituubeja, pensseleitä ja kertakäyttölautasia ja -kuppeja. Vasemmalla ja oikealla on kädet, jotka maalaavat kiviä.

”Täällä on hyvä ja turvallinen olo ja mukavia ihmisiä. Voin samaistua heidän kanssaan ratkomaan peliongelmia.”

Tiltin kävijä

Perheklubi lisää yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa sosiaalista tukea

Rahapelaajien läheisten toipumispolku on usein hyvin erilainen kuin pelaajien. Läheisille pelaaminen saattaa tulla täydellisenä yllätyksenä, kun taas pelaaja on jo ehtinyt prosessoida asiaa. Läheisten ensireaktiot saattavat olla voimakkaita, ja pelaaja voi kokea läheisen sanat syytöksinä. Usein läheiset keskittyvät aluksi hankkimaan apua pelaajalla ja hoitamaan rahapelaamisesta koituneita seurauksia, jolloin omien tunteiden käsittely jää syrjään. Läheiset hakevatkin itselleen apua useimmiten vasta myöhäisessä vaiheessa. Läheisten illoissa ja vertaisringeissä on mahdollisuus kohdata toisia pelaajien läheisiä ja jakaa kokemuksia. Joskus läheisen on kuitenkin helpompi käsitellä ja ymmärtää rahapeliongelmaa puhumalla toisen pelaajan kanssa.

Tiltin perheklubi on pelaajien ja läheisten yhteinen vertaisryhmä, joka on turvallinen ja luottamuksellinen paikka jakaa kokemuksia. Perheklubi lisää yhteenkuuluvuutta, mutta vahvistaa myös toipumiselle tärkeää sosiaalista tukea. Kävijät kuvaavat, kuinka Perheklubissa syntyy vertaisuutta pelaajien ja läheisten välille, ja se lisää ymmärrystä toisen kokemuksesta rahapeliongelmasta ja sen seurauksista. Monet Perheklubissa käyneet pariskunnat ovat jatkaneet toiminnassa vuosia, ja he ovat kokeneet vertaistuen erittäin merkitykselliseksi toipumiselleen.

Henkilö kiikaroi lintutähystyspaikalla maisemaa, jossa on suoaluetta, vettä ja pilvistä taivasta.

”Olemme yhteisellä matkalla… Ei tarvitse suunnistaa yksin. Oloni on toiveikkaampi.”

Tiltin kävijä

Kun rohkaistuu toisten joukkoon, voi tapahtua ihmeitä

Kävijämme ovat erilaisia ja tulevat monenlaisista elämäntilanteista, mutta heitä yhdistää kokemus rahapelaamisesta syntyneistä seurauksista. Yhteinen kohtaaminen ja keskustelu vahvistavat kokemusta, että ei ole yksin ongelman kanssa. Maailmassa on myös toisia ihmisiä, jotka ymmärtävät heitä puolesta lauseesta.

Lopulta kaikki ovat kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä, joita määrittelee moni muukin asia kuin rahapelaaminen. Juttelemmekin kävijöidemme kanssa kaikenlaisista asioista: joskus puhumme ajankohtaisista aiheista tai vaikka viimeksi nähdyistä elokuvista, joskus pelkkä yhteinen hetki kahvin äärellä riittää. Vertaisuuden kokeminen ei tarkoita, että aina pitäisi puhua rahapelaamisesta. Tärkeä osa toipumista on löytää uusia kiinnostavia asioita elämään ja vahvistaa sosiaalisia suhteita. Kävijöidemme mukaan tärkeää toiminnassamme onkin yhteisöllisyys ja yhdessäolo.

Ajattelen, että vertaisuus on eräänlainen salainen voima, josta kaikki eivät tiedä, mutta jonka ovet ovat auki kaikille. Vertaisuutta voi kokea monin eri tavoin, aina ei tarvita edes sanoja. Joskus vertaisuus vaatii myös vähän rohkeutta ja uskallusta asettaa itsensä ja kokemuksensa alttiiksi muille ihmisille. Ja kun rohkaistuu toisten joukkoon, voi tapahtua ihmeitä. Ihminen tulee kohdatuksi, saa äänensä kuuluviin ja omat murheet asettuvat osaksi isompaa kokonaisuutta.  Ennen kaikkea syttyy toivo ja tunne siitä, että ei ole yksin.

Iloisesti hymyilevä nuori nainen, jolla on pitkä poninhäntä, raidallinen pitkähihainen paita ja kädet rennosti taskuissa. Taustalla on metsätie.

Tuulimaria Bützow

Kirjoittaja on Tieto- ja tukipiste Tiltin asiakastyöntekijä, joka rentoutuu kodin remonttihommissa ja hyvien kirjojen äärellä.

Luottamuksellisuudesta vertaisuudessa

Mies istuu sohvalla ja soittaa kitaraa. Kitarassa on tekstiä ja iso risti. Miehellä on tatuoitu käsivarsi ja lyhyet hiukset. Oikealla puolella on sohvapöytä, jolla on tyhjä mehupullo, papereita ja kännykkä.

Juttu

"Kukaan ei kuntoudu päihdeongelmasta yksin"

Lue artikkeli
Kolme ihmistä esiliinat päällään maistelee jotain ruokaa, jota yksi kolmikosta hämmentää isossa astiassa. Pöydällä heidän edessään on ruoka- ja ruuanlaittotarvikkeita.

Juttu

Auttamisen kolme ihmettä

Lue artikkeli
Teksti Järjestöjen toimintaedellytykset betoniseinällä.

Pääkirjoitus

”Tee hyvää, ole hyvä”

Lue artikkeli
Toinen käsi pitää puhelinta ja toinen näppäilee.

Juttu

Rahapelijärjestelmä ja luottamus

Lue artikkeli